Sethi B.V. is een adviesbureau dat diensten en producten levert op het gebied van Customer Relationship Management en Event Driven Marketing. Dit is een bewuste keuze die is gebaseerd op praktijkervaring waaruit blijkt dat deze twee strategieën veel raakvlakken en overeenkomsten hebben. Wij zien Event Driven Marketing als logische vervolgstap in een strategie gebaseerd op Customer Relationship Management.

Aansluitend hierop kunnen we adviseren hoe moderne digitale producttoepassingen in marketingcampagnes kunnen worden ingezet. We kunnen een aantal van deze (usb)producten ‘taylor made’ leveren, al dan niet voorzien van content.

We houden trends en ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten, en adopteren die in onze aanpak en advies. Daarvoor beschikken wij over een combinatie van eigen specialisten en een netwerk van (zelfstandige) specialisten en complementaire bedrijven, die op hun expertisegebied bewezen hebben een entiteit te zijn.

 CRM (Customer Relationship Management) 

'Crm is de implementatie van een strategie waarmee een bedrijf of instelling beoogt klantrelaties te optimaliseren in termen van klantrendement en klanttevredenheid. Een continue en systematische, organisatie-omvattende activiteit waarbij ICT een ondersteunende rol speelt. (Bron: Platform Klantgericht Ondernemen)

 EDM (Event Driven Marketing)

EDM is een discipline binnen de marketing waarbij commerciele en communicatieve activiteiten gebaseerd zijn op relevante gesignaleerde veranderingen in de individuele behoefte van een klant. (Bron: E.J. van Bel)

Wij hebben dat vertaald naar het reageren op veranderingen in gedragspatronen

van consumenten of wijzigingen in hun situatie. Doel daarbij is het optimaal besteden van de 'marketing euro' door het communiceren van:

- De juiste boodschap

- Aan de juiste consument

- Op het juiste moment

- Via het juiste kanaal

De doelmarkt van Sethi B.V. bestaat zowel uit de top 100 ondernemingen in Nederland op het gebied van o.a. Fast Moving Consumer Goods, Finance, Utilities, Media en Telecommunicatie als uit MKB ondernemingen.